NurOwn

NurOwn is een onderzoekstherapie die werd ontwikkeld door BrainStorm Cell Therapeutics (https://brainstorm-cell.com/). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een mesenchymaal stamcel (MSC) platform om patiënten met Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) te behandelen. NurOwn kan in een spier worden geïnjecteerd, de intramusculaire of IM-methode, of in het wervelkanaal, de intrathecale of IT-methode.

Hoe NurOwn werkt
ALS is een progressieve neurodegeneratieve ziekte, tot op heden in alle gevallen met een fatale afloop na een in tijd variërende lijdensweg voor de patiënt en de mensen in zijn of haar naaste omgeving. Mensen met ALS, en ook  PLS en PSMA, ervaren een geleidelijke afname van spierfunctie en -kracht als motorneuronen, de zenuwcellen die spierbewegingen regelen, afsterven. MSC's zijn voorlopercellen die kunnen differentiëren in verschillende celtypen en in de NurOwn behandeling worden deze cellen, die zijn geoogst van de patiënt, gebruikt om zenuwcellen te helpen overleven door het neurodegeneratie proces te bestrijden dat ALS-symptomen veroorzaakt. De technologie van NurOwn manipuleert MSC's zich te ontwikkelen tot cellen die neurotrofe factoren (NTF's) afscheiden, of factoren die de groei van zenuwweefsel bevorderen, terwijl deze NTF's ook zenuwcellen kunnen helpen te overleven via hun eigen neuroprotectieve functie.

NurOwn in klinische proeven
BrainStorm heeft met succes al drie klinische proeven uitgevoerd in Israël en de USA. De eerste twee, een fase 1/2-studie (NCT01051882) bij 12 patiënten, en een fase 2a-studie (NCT01777646) bij 14 deelnemers, vond plaats in Israël. Hierbij werden de veiligheid van zowel IM- als IT-administratie van NurOwn getest, evenals eventuele klinische effecten. De resultaten verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Neurology en suggereerden dat de behandeling veilig en goed wordt verdragen, met alleen milde en tijdelijke bijwerkingen. Verder stelden onderzoekers een verbetering vast van de ALS functionele beoordelingsschaal (ALSFRS-R) en geforceerde vitale capaciteit (FVC) bij patiënten na de behandeling.

De derde studie, uitgevoerd in de USA, was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 2-studie (NCT02017912) ter beoordeling van de veiligheid van NurOwn bij 48 ALS-patiënten. Deelnemers werden gedurende drie maanden voorafgaand aan de behandeling gevolgd en ontvingen vervolgens een gecombineerde IM-IT-injectie van NurOwn of een placebo. Ze werden vervolgens nog zes maanden gevolgd om te zien of de behandeling veilig was en of het een klinische respons opleverde. Artsen volgden de patiënten met behulp van verschillende maatregelen, waaronder ALSFRS-R en slow vitale capaciteit (SVC), die de ademcapaciteit beoordeelt om de longfunctie te controleren.

De resultaten van de fase 2-studie werden gepresenteerd tijdens de 2018 American Association of Neurological Surgeons (AANS) -conferentie en de Northeast amyotrophic lateral sclerosis consortium (NEALS) -bijeenkomst in 2018. De presentaties toonden verbetering in ALSFRS-R-scores evenals veranderingen in biomarkers geassocieerd met neuroprotectie en immunomodulatie (veranderingen in de reactie van het immuunsysteem).

Een recente fase 3, gerandomiseerde, dubbelblinde, (50%) placebo-gecontroleerde klinische studie (NCT03280056) heeft onlangs 200 deelnemers geworven aan zes onderzoekscentra: UC Irvine Alpha Stem cell Clinic, Cedars-Sinai Medical Center, Pacific Medical Center Research Institute, Massachusetts General Hospital, Mayo Clinic en Universiteit van Massachusetts.Deelnemers aan het onderzoek ontvangen herhaalde IT-doses van NurOwn of een placebo gedurende een periode van 28 weken en hun ALSFRS-R-scores en biomarkers worden vergeleken. Inmiddels zijn de eerste positieve resultaten van deelnemers al naar buiten gekomen en lijkt de Food and Drug Administration (FDA) in beweging te komen en zich op te maken om deze kansrijke behandeling wellicht vervroegd goed te keuren voor markttoelating in Amerika.

In Europa worden deze ontwikkelingen op afstand gevolgd, maar is er momenteel vanuit de gevestigde neurologische orde voor deze behandeling nog geen enkele zichtbare dynamiek en mede daarom is ook de European Medicine Agency (EMA) nog niet voorgesorteerd.

Overige relevante informatie
BrainStorm heeft in de tussenliggende periode het cryopreservatie proces voor NurOwn-cellen gevalideerd, waarbij MSC's van patiënten worden bewaard door ze in vloeibare stikstof in te vriezen. Dit voorkomt dat patiënten herhaalde oogstprocedures moeten ondergaan om verdere doses NurOwn-cellen te produceren.