Vechten voor een kans

Er wordt wereldwijd veel onderzoek gedaan en er worden met regelmaat nieuwe behandelingen en medicijnen voor ALS ontwikkeld en getest. Dit onderzoek moet doorgaan. Uiteindelijk zal dit leiden tot een medicijn of zal dit resulteren in een behandeling die daadwerkelijk ALS kan genezen. Maar mensen met ALS hebben geen tijd. Wij willen nu geholpen worden. Wij kunnen en willen niet alleen maar wachten op de officiële wetenschappelijke route. 

Er zijn wel behandelingen, wereldwijd, die op dit moment in ontwikkeling zijn en waar onderzoek naar wordt gedaan. Behandelingen die kansrijk zijn doordat deze positieve resultaten laten zien bij ALS patiënten die deze behandeling hebben gevolgd in de onderzoeksfase. Maar voordat een kansrijke behandeling of medicijn voor iedere ALS patiënt beschikbaar is, kan hier jaren over heen gaan. En zoveel tijd heeft een ALS patiënt niet!

Ons plan

Verkrijgen van daadwerkelijke toegang tot kansrijke behandelingen en medicijnen voor ALS/PLS/PSMA om daarmee de mensen die NU ziek zijn een reële kans te geven op een langer leven. Lees verder >


Kansen op dit moment

Er is nog geen medicijn voor de genezing van ALS. Er zijn wel enkele behandelingen waarbij bij sommige deelnemers positieve resultaten zichtbaar zijn. Lees verder >